May mga field sa pormang ito na kailangang punan, na minarkahan ng .